Department

Research Guide

Research Scholars

Ph. D - Kannada

Dr. Shivanna S

Suresha K C
Basavaraja K S
Renuka D
Manjula C K
Ravikumar C
Padmaja Y M

Ph. D - Commerce

Dr. Suresh B K

Aswini Manasa A
Balaji N P
Rajesh S
Prabhavathi V S
Yashodha U G

Dr. Shobha C

Noor Ayesha
Akshay A
Nayana Kumari J
Dhanush M R
Priyanka M R

Dr. Devarajappa S

Ranjitha B R
Rajath B S
Kantharaju N P
Nataraj C
Priyanka H B

Dr. Sreenivasa Murthy M D

Arun Kumar K
Babitha M N
Papanna K
Rajesh Naik
Savitha

Ph.D - Sociology

Dr. Sunitha V Ganiger

Jayanna H
Nagendra N
Narasimharaju K
Sharadambi G
Thimmaraju B P

Dr. Nagaraja S

Khalida Khanum A
Hazrath Saheb
Lakshmi K S
Shivanand

Dr. Ashwini

Darshan H T
Bhagath Singh K T
Santhosh Kumar H
Sunil K

Ph.D - Economics

Dr. Ramesh Saliana

Ashok Jogy
Asha H C
Hanumanthaiah M
Pradeep Poojari

Dr. Padmini S V

Cowdappa C B
Nagaraju J
Radha H H
Mahanthesh Basanne Havani
Bhoothanna S B

Ph.D - Political Science

Dr. Gunde Gowda

Asha K
Manjunatha n S
Nagarajachar H Y
Sreedharakumara S R

Dr. Mouneshwara Srinivasa Rao

Arun Kumar P
Balaraj S
Jagadeesha h
Prashanth S P

Dr. Girija K S

Annasaheb Mirji
Suchitra
Pasashuram
Mamatha

Dr. Shripad Kulkarni

Ravindrakumar A
Nagendrappa
Meenakshi M
Manjunatha

Ph. D - English

Dr. Ravi C M

Bindu L
Megharaj Wadeyar c
Shivakumar K J
Vanishree
Varsha Gupta